За нас

Фондация „Играй с Развитие“ извършва дейност в обществена полза. Създадена е с Учредителен акт на 7 септември 2017 година. Вписана е в регистъра с решение на Софийски градски съд от 16 октомври 2017 година.

БУЛСТАТ 177225808

Фондацията се ръководи от 5-членен Управителен съвет. Пет комисии подпомагат дейността му с експертни становища по разглеждане на кандидатстващите проекти по петте вида спорт.